Contact

Rất vui vì bạn đã ghé thăm trang blog của mình. Nếu bạn có điều muốn chia sẻ cùng mình thì hãy gửi một vài thông điệp nhé. Mình rất sẵn lòng chia sẻ cùng bạn!

Bạn có thể liên hệ với mình qua kênh email sau:
Email: freelancer.thanhnguyen@gmail.com

Còn đây là một vài Channel mà mình có, để mình chia sẻ về công việc,
cuộc sống và những niềm đam mê của mình, mời bạn ghé xem nhé:

* Youtube Channel: https://www.youtube.com/freelanceman
* Instagram: https://www.instagram.com/freelancemanvn/
* Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/Freelanceman.ThanhNguyen
* Spotify: https://open.spotify.com/show/2h7nac5ZEjSPYk7BNrxTRA
%d bloggers like this: