Chuyến du hành của màu sắc – Phần 2

Tôi vẫn luôn tin rằng, mỗi khoảnh khắc trôi qua, cuộc sống lại mang đến cho ta những màu sắc mới. Nếu đủ tinh tế để nhận ra và nắm bắt lấy chúng thì cuộc sống sẽ trở nên thật đa dạng và muôn màu. Không có màu sắc xấu! Cũng giống như những chuyến đi, thú vị hay không phần nhiều phụ thuộc vào cách mà chúng ta cảm nhận và nắm giữ.

Look around and pick it up >>>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: